Wat is wat

Astrologie

Aan de hand van de stand van de zon, maan en de planeten gebeurtenissen uit het heden en het verleden interpreteren en gebeurtenissen in de toekomst voorzien. Je eigen horoscoop berekenen kan hier.

Aura(-lezen)

De aura is de naam die wordt gegeven aan het energieveld dat mensen en ook andere levende wezens omgeeft. Aura’s kunnen visueel worden waargenomen door personen die daar gevoelig voor zijn. De kleuren van een aura variëren naargelang de persoon en de omstandigheden. De aura bevat informatie over de toestand van iemands lichaam, bewustzijn, emoties en geestelijke ontwikkeling.

Handlezen

Handlijnkunde (of chiromantie, van het Griekse cheir, “hand” en manteia, “het voorspellen”) is waarzeggerij op basis van de lijnen in de handpalm. De linkerhand geeft het potentieel aan en de rechterhand toont hoe dit in het leven wordt gerealiseerd.

Healing

Healing is een verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en paranormale handelingen. Het beoogt het contact te herstellen met de de zogenaamde kosmische levensenergie, waar ieder levend wezen deel van uitmaakt.

Meditatie

Meditatie is vooral bekend uit de Oosterse religies en met name het boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de eigen geest te ontwikkelen. Meditatie is een instelling van onze geest. Het is een sterke manier om opnieuw af te stemmen op onze innerlijke rust, om te gaan met stress en spanningen, maar vooral om contact met jezelf te maken.

Numerologie

Houdt zich enerzijds bezig met esoterische, symbolische aspecten van getallen, anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Een numeroloog zoekt naar samenhang der dingen door het getal (als versleuteld symbool van verborgen kennis) als uitgangspunt te nemen. [bron: wikipedia]. Jouw getallen berekenen kan hier.

Reiki

Reiki is een paranormale therapie, waarbij wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. Het is een methode om jezelf en anderen energie te geven die door het lichaam of de geest gebruikt wordt om te verbeteren. Deze energie is dezelfde energie, waardoor jij en alles wat leeft blijft leven. Reiki helpt lichaam en geest zichzelf te genezen.

Tarot

Tarot is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen. Tarotkaarten leggen wordt veel gebruikt voor persoonlijkheidsanalyse, voor meditatie en voor toekomstvoorspelling.